Home

Strona Galerii ArtBrut prowadzonej przez Stowarzyszenie Świat Nadziei

www.artbrut.com.pl

 

Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy przekazują nam 1% swojego podatku – wspierając ważny cel jakim jest pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym umysłowo.

Aby przekazać 1% podatku na nasze stowarzyszenie, na swoim rocznym zeznaniu podatkowym należy wpisać dokładną nazwę stowarzyszenia: „Stowarzyszenie Świat Nadziei” oraz nasz numer KRS: 0000245833

Stowarzyszenie Świat Nadziei prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo i poprawy jakości ich życia poprzez propagowanie nowoczesnych form i metod edukacji, rewalidacji oraz aktywizacji społecznej tych osób.

The World of Hope Association is an independent institution working in order to support the development, rehabilitation and social integration of mentally disabled people

Uwaga!

Stowarzyszenie Świat Nadziei informuje, że z przyczyn niezależnych od organizacji, w styczniu 2014 roku nastąpiła konieczność zmiany rachunku bankowego stowarzyszenia. Konieczność zamknięcia dotychczasowego rachunku w Banku DnB NORD Polska S.A. nastąpiła w wyniku likwidacji przez bank oddziałów we Wrocławiu oraz likwidacji usługi bankowości internetowej.

Aktualne konto stowarzyszenia aktywne od stycznia 2014 roku:

nazwa banku: Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

numer rachunku bankowego: 52 1090 2590 0000 0001 2253 5863

Wrocław

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

DOLNY ŚLĄSK

NIE MA BARIER DOLNY ŚLĄSK

MKiDN

Europejska Stolica Kultury

Wrocław - Europejska Stolica Kultury 2016