Home

 

Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy przekazują nam 1% swojego podatku – wspierając ważny cel jakim jest pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym umysłowo.

Aby przekazać 1% podatku na nasze stowarzyszenie, na swoim rocznym zeznaniu podatkowym należy wpisać dokładną nazwę stowarzyszenia: „Stowarzyszenie Świat Nadziei” oraz nasz numer KRS: 0000245833

Stowarzyszenie Świat Nadziei prowadzi działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością umysłową i poprawy jakości ich życia poprzez propagowanie nowoczesnych form i metod edukacji, rewalidacji oraz aktywizacji społecznej tych osób.

The World of Hope Association is an independent institution working in order to support the development, rehabilitation and social integration of mentally disabled people

Od 2009 roku Stowarzyszenie prowadzi we Wrocławiu Galerię i Pracownię ArtBrut wspierającą twórców z niepełnosprawnością umysłową oraz z doświadczeniem choroby psychicznej. www.artbrut.com.pl

 

Konto stowarzyszenia :

nazwa banku: Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

numer rachunku bankowego: 52 1090 2590 0000 0001 2253 5863

Wrocław

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

 

 

Wrocław - Europejska Stolica Kultury 2016