O nas

Stowarzyszenie „Świat Nadziei” powstało w 2005 r.

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

Jako organizacja pożytku publicznego, od kilku lat realizujemy we Wrocławiu projekty ukierunkowane na aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych umysłowo oraz z zaburzeniami psychicznymi, przede wszystkim poprzez działania twórcze i integrację w życiu kulturalnym miasta. Do współpracy w ramach realizowanych projektów zapraszamy znanych artystów, wiodące wrocławskie instytucje związane z kulturą i sztuką, instytucje miejskie a także inne organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych i zaburzeniami psychicznymi.  

Od 2009 roku stowarzyszenie prowadzi przy swojej siedzibie Galerię ArtBrut i Pracownię Aktywizacji Społecznej.

Więcej informacji o naszych działaniach znajdziecie państwo w zakładce „Działania i Projekty”

 

Dane Stowarzyszenia 

adres siedziby: ul. Ruska 46 A , 50-079 Wrocław

tel. 507 43 11 27

e-mail: swiatnadziei@wp.pl

numer KRS: 0000245833 / data wpisu do rejestru 25.11.2005r

NIP: 8982082959

REGON: 020254920

Aktualne konto stowarzyszenia aktywne od stycznia 2014 roku:

nazwa banku:  Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

numer rachunku bankowego: 52 1090 2590 0000 0001 2253 5863

Stowarzyszenie Świat Nadziei informuje, że z przyczyn niezależnych od organizacji, w styczniu 2014 roku nastąpiła konieczność zmiany rachunku bankowego stowarzyszenia.  Konieczność zamknięcia dotychczasowego rachunku w Banku DnB NORD Polska S.A. nastąpiła w wyniku likwidacji przez bank oddziałów we Wrocławiu oraz likwidacji usługi bankowości internetowej.


Sprawozdanie Finansowe 2016

Sprawozdanie Merytoryczne 2016

Sprawozdanie Finansowe 2015

Sprawozdanie Merytoryczne 2015

 

Roczne Sprawozdanie Finansowe 2014

Roczne Sprawozdanie Merytoryczne 2014