Działania i Projekty

GALERIA  ART BRUT  I  PRACOWNIA  AKTYWIZACJI  SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ

Galeria Sztuki ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej prowadzona jest we Wrocławiu przez Stowarzyszenie Świat Nadziei od początku 2009 roku. Jej zadaniem jest prezentowanie i aktywne promowanie sztuki i twórczości osób z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi,integracja społeczna oraz poszukiwanie nowych form wsparcia dla twórców niepełnosprawnych. W ramach działań Galerii i Pracowni realizowany jest cykl wystaw,warsztatów twórczych, spotkań autorskich oraz zajęć w zakresie aktywizacji społecznej. Galeria Art Brut przygotowała dotąd ponad 30 zbiorowych i indywidualnych wystaw i prezentacji sztuki art brut i outsider art, stworzyła własną kolekcję, posiada bogatą dokumentację działań.

W 2013 roku Galeria ArtBrut otrzymała za swoją działalność nagrodę kulturalną WARTO Gazety Wyborczej, w kategorii sztuki wizualne. Wcześniej była dwukrotnie nominowana.

Projekty Pracowni i Galerii włączone zostały do aplikacji i programu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

PROWADZENIE GALERII ARTBRUT I PRACOWNI AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
W LATACH 2016-2018
Zadanie finansowane przez Gminę Wrocław.

W ramach zadania Galeria ArtBrut i Pracowni Aktywizacji Społecznej i Kulturalnej prowadzona jest we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 46a, przez Stowarzyszenie Świat Nadziei, od stycznia 2016 roku do grudnia 2018 roku. Zadanie polega na organizacji i prowadzeniu w Galerii z Pracownią wystaw sztuki art brut i outsider art , warsztatów twórczych, spotkań autorskich oraz zajęć w zakresie aktywizacji społecznej dla osób z niepełnosprawnością umysłową i zaburzeniami psychicznymi przy współudziale osób ze świata kultury i sztuki – artystów, dziennikarzy, literatów i aktorów.
Galeria z Pracownią funkcjonuje od poniedziałku do piątku, 5 razy w tygodniu przez 4 godziny dziennie z organizacją działań wystawienniczych, artystycznych, warsztatowych oraz merytorycznokoordynacyjnych prowadzonych

loga

Więcej informacji o Galerii i Pracowni znajduje się w podstronach oraz zakładce Foto. Zapraszamy również na nową stronę Galerii ArtBrut www.artbrut.com.pl 

*

KSIĄŻKA PT „JA SIĘ DO SIEBIE NIE NADAJĘ”

Książka ptJa się do siebie nie nadajęto wydawnictwo artystyczne prezentujące teksty twórców z niepełnosprawnością umysłową i zaburzeniami psychicznymi związanych z Galerią ArtBrut we Wrocławiu.

Wydawnictwo przygotowane przez Stowarzyszenia Świat Nadziei zrealizowane zostało we współpracy z Biurem Festiwalowym Impart 2016 i zostało Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Prezentowany w publikacji zestaw 34 tekstów stanowi unikatowy zbiór artystycznej literackiej wypowiedzi twórców nurtu outsider art oraz art brut. Są to przeważnie krótkie formy poetyckie i literackie : Wandy Sidorowicz , Marcina Guźli, Mateusza Tatarczyka i Elwiry Zacharskiej.

Teksty zaprezentowane zostały w wersji dwujęzycznej angielsko-polskiej i uzupełnione o skany oryginałów wybranych utworów. W książce znalazły się również skany  prac twórców Galerii ArtBrut – Macieja Tryniszewskiego, Marty Nawojczyk, Agnieszki Kołodziejczyk i Piotra Jeruzela, którzy tworzą ciekawe formy z pogranicza pisma i grafiki posługując się specyficznym językiem ze zmienionym alfabetem, z użyciem nowych stworzonych przez siebie liter, słów i oryginalnych znaków oraz  tekstu performatywnego.

W publikacji zawarte zostały także krótkie biogramy twórców oraz teksty wprowadzające Agaty Saraczyńskiej i Jacka Zachodnego.

Do współpracy przy projekcie zaangażowały się osoby ze świata kultury i sztuki: dziennikarka  Agata Saraczyńska, graficzka komputerowa, Julita Gielzak, artysta i koordynator działań artystycznych Galerii ArtBrut Jacek Zachodny oraz tłumacze języka angielskiego Mirosław Rusek i Paweł Granicki.

Podczas przygotowań i produkcji książki realizowany był  istotny dla naszej działalności aspekt związany z respektowaniem praw autorskich twórców niepełnosprawnych, umożliwienie im decyzyjność i wyboru w zakresie własnych prac.

Realizacja zadania umożliwiła nie tylko promocję wyjątkowego przedsięwzięcia jak Galeria ArtBrut i jej twórcy, ale także  miasta Wrocławia – Europejskiej Stolicy Kultury 2016, jako ośrodka sztuki otwartego na integrację.

*

SZTUKA  AKTYWNOŚCI

Projekt „Sztuka Aktywności” realizowany jest przez Stowarzyszenie Świat Nadziei od początku 2007 roku z myślą o poszukiwaniu i tworzeniu nowych rozwiązań funkcjonowania społecznego dla osób z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi.W sposób długofalowy inicjuje i integruje współpracę w kierunku aktywizacji społecznej pomiędzy wiodącymi wrocławskimi instytucjami kultury i sztuki oraz z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie wysokiego poziomu realizowanych działań prowadzonych przez terapeutów oraz specjalistów z różnych dziedzin sztuki i kultury. Działania projektowe umożliwiają uczestnikom bezpośredni kontakt z artystami i ludźmi kultury, rozwijanie twórczych umiejętności, udział w wydarzeniach społecznych i kulturalnych, a tym samym pełniejszą integrację w społeczeństwie. Rozwijanie długofalowej współpracy umożliwia poszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych metod i niestandardowych rozwiązań w aktywizacji społecznej i zawodowej osób ze specjalnymi potrzebami. Istotą działań jest przełamywanie lęku przed kontaktem i współpracą z ludźmi niepełnosprawnymi i z zaburzeniami psychicznymi, w wyniku negatywnego wyobrażenia i stereotypowego ich postrzegania.

SZTUKA AKTYWNOŚCI 2016  prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem z terenu Wrocławia

Projekt współfinansowany w ramach zadania publicznego :
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLECANEGO ZE ŚRODKÓW PFRONI EDYCJA
realizowanego we współpracy z Gminą Wrocław /www.wroclaw.pl /

Więcej informacji ->

LOGO-PFRON logotyp-wer-rozszerzona-2

*

OPENHUB EUROPE: PO.ROZUMIENIE, ÜBER.EINKOMMEN, UNDER.STANDING

Galeria ArtBrut bierze udział w międzynarodowym projekcie artystycznym OpenHUB Europe, w ramach którego organizuje wydarzenie artystyczne, pod nazwą Po.rozumienie, Über.einkommen, Under.standing

Projekt OpenHUB Europe realizowany jest w ramach programu Kreatywna Europa/Creative Europe – programu Komisji Europejskiej, wspierającego sektory kultury i kreatywne w latach 2014-2020.
Współorganizatorem Po.rozumienia  jest Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016.

Organizator: Stowarzyszenie Świat Nadziei i prowadzona przez nie Galeria i Pracownia ArtBrut w ramach międzynarodowego projektu OpenHUB Europee

Kuratorzy: Alicja Grabarczyk, Barbara Idzikowska, Jacek Zachodny, Andrea Hilger, Barbara Rosenberg i Benjamin Fleig oraz eksperci współpracujący: Nadine Bors i Knut Hartwich.

Miejsce: Galeria ArtBrut, ul. Ruska 46 A oraz inne wybrane miejsca

Termin realizacji: 2-25 września 2016 r., Wrocław

logo-openhub-europe

 belka_logotypowa_NFM

Po.rozumienie jest jednym z pięciu wydarzeń artystycznych przygotowanych podczas dwuletniego projektu, pod nazwą „OpenHUB Europe” realizowanego od maja 2015 roku do grudnia 2016 roku.

Złoży się na nie wystawa oraz towarzyszące jej działania performatywne, rezydencja artystyczna, spotkania i warsztaty skierowane do profesjonalistów i szerokiego grona odbiorców sztuki.

Główny cel projektu stanowi stworzenie interdyscyplinarnej platformy współpracy w dziedzinie sztuki współczesnej pomiędzy małymi i średnimi organizacjami europejskimi. Opierać ma się ono na rozwoju zawodowym pracowników placówek artystycznych i kulturalnych, jak i społeczności w których funkcjonują. Jego założeniem jest włączanie we wspólne działania artystyczne zarówno artystów sprawnych jak i tych z niepełnosprawnością. Działanie zasadza się jednocześnie na wymianie doświadczeń z ekspertami z różnych dziedzin, jak i dążeniu do integracji społecznej i partycypacji poprzez zaangażowanie lokalnej publiczności oraz odbiorców różnych dziedzin sztuki. Program opiera się na wspólnych transdyscyplinarnych wydarzeniach artystycznych. Każde z nich odbywa się w innym mieście, kraju, środowisku. Każde jest przygotowywane na zadany temat, w procesie komunikacji.

Podczas każdego wydarzenia prezentowane są prace z różnych dziedzin, nie tylko wystawy, ale również performance przygotowane przez muzyków, aktorów, performerów, tancerzy. Ten proces opiera się na kolektywnym działaniu, odbiegającym od klasycznego modelu widz-kurator. Na kształt wydarzenia mają wpływ nie tylko lokalna scena artystyczna, ale również warunki społeczno-ekonomiczne. Lokalna społeczność będzie mogła wziąć aktywny udział w warsztatach, dyskusjach, spotkaniach. Bardzo ważnym elementem całego projektu jest włączanie osób z niepełnosprawnością; przebiega on na wszystkich jego poziomach. Każde wydarzenie artystyczne jest poprzedzone rezydencjami artystycznymi. Towarzyszą mu spotkania, seminaria, dyskusje, warsztaty prowadzone przez wybranych ekspertów różnych dziedzin. Mają one na celu podwyższenie kompetencji zawodowych kuratorów, menedżerów – przedstawicieli organizacji biorących udział w projekcie, a także przygotowanie wybranych grup publiczności.

Więcej: http://www.openhub-europe.eu/